איך כותבים צוואה

אמנם מדובר בסיטואציה לא נעימה, אבל כזו שיכולה למנוע בעתיד לא מעט עוגמת נפש וגם סכסוכים וויכוחים מיותרים בין בני המשפחה. כתיבת צוואה מצריכה התייחסות למספר פרמטרים ובעיקר התייחסות לצרכיו של כותב הצוואה עצמו. מי שרוצה לדעת איך כותבים צוואה חשוב שייעזר בעו"ד, המתמחה בתחום, כדוגמת עורכת הדין ליאת שטיינברג. כתיבת הצוואה בעזרת עו"ד נעשית ברגישות מלאה ולאחר בחינת צרכיו ודרישותיו של הכותב. 

חשוב לדעת
לפני שלומדים איך כותבים צוואה, חשוב לדעת כמה פרטים על תחום מורכב זה. ישנם מספר סוגים של צוואה: צוואה שנכתבה בכתב ידו של המוריש, צוואה שעליה חתם המוריש בנוכחות שני עדים, צוואה בעל פה וצוואה שנאמרה בפני רשות מסוימת, כמו שופט או נוטריון. כתיבת הצוואה מצריכה מהכותב התייחסות לכמה נקודות חשובות. ראשית, לא ניתן להוריש בצוואה רכוש שאינו שייך לכותב, את הצוואה ניתן לכתוב באחת מתוך האפשרויות המתייחסות לסוגי הצוואות וכן בכל עת, וכל עוד המוריש עודנו בחיים, ניתן לשנות את הצוואה שנכתבה. 

כדי לדעת איך כותבים צוואה חשוב לקחת בחשבון גם את הצרכים הקיימים ואת היורשים עצמם. נקודות אלו הן הכרחיות לצורך כתיבה נכונה של צוואה, המאפשרת את מימוש רצונותיו המלאים של המוריש. את הצוואה יש להפקיד בידיו של עורך הדין או לאחסן אותה במקום בטוח. מומלץ לדאוג לעותק מהצוואה, שיישמר אצל מנהל הצוואה. כל תוספת לצוואה או שינוי שבהם מעוניינים, יש לכתוב בנספח המצורף לצוואה ולא על גבי הצוואה עצמה. תוספת זו יכולה להתייחס לסעיפים שהוזכרו בצוואה או לכלול סעיפים חדשים, שלא מוזכרים בה. כך או כך, ניתן לצרפה, כאמור, לצוואה בכל עת שרוצים.

מימוש הצוואה
לאחר שלומדים איך כותבים צוואה יש לוודא שאכן נכתבה באופן צלול וללא כפיה ולחצים מצדדים שונים. עם פטירתו של כותב הצוואה, יכולים היורשים לפנות ישירות לרשם לענייני ירושה לצורך בדיקת צו קיום צוואה. הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה יכולה אף היא להיעשות בעזרת עורך הדין המייצג את היורשים או ישירות דרך אתר משרד המשפטים. 

מוזמנים לקרוא בנוסף:
חוקי ירושה

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: