בני זוג רבים בוחרים לא פעם לערוך צוואות הדדיות, מתוך הנחה שנכון יותר לחלק את הרכוש ואת הנכסים ביניהם ולא לציין בצוואה גורם אחר, ילד או נכד. כך הם יכולים להחליט למי זה יעבור בבוא העת.

הרעיון של צוואה הדדית הוא מאוד פשוט, שני בני הזוגות חותמים על הצוואה משותפת, לפי הראשון שיסתלק מהעולם יוריש לצד השני את כל רכושו וכספו, וזה יחליט כיצד להוריש אותם בבוא העת. כמו כן הם יכולים להחליט שאת כל זה יירשו ילדיהם או נכדיהם, קרי צד ג'.

אך יש מקרים בהם מוגשת בקשה לביטול צוואה הדדית, למשל כשבני הזוג מתגרשים או מחליטים לשנות את הצוואה מסיבות אחרות. לשם ביטול צוואה הדדית וכתיבת נוסח צוואה חדש, יש לפנות אל הצד השני, ולקבל ממנו את ההסכם לביטול. למעשה החוק קובע שניתן להגיש ביטול צוואה הדדית, רק אם שני בני הזוג בחיים, אז יש להגיש לצד השני הודעה שהצוואה מבוטלת והוא כבר לא מחויב לה, במידה ואחד מבני הזוג לא בחיים, אז ניתן לבצע את השינוי כל עוד העיזבון לא חולק ומי שאמור ליהנות מהצוואה, עדיין לא קיבל אותו. במידה והוא כן קיבל, אליו להחזיר הכל.

חשוב לציין, ביטול צוואה הדדית הוא לא פשוט כמו ביטול צוואה רגילה מהסיבה הפשוטה, במקרה כזה כל אדם יכול לבטל בעצמו את הצוואה שלו, במקרה הראשון, הרי שהאדם תלוי בבן או בבת הזוג שלו. על כן ייתכנו קשיים שונים, בוודאי אם מדובר בצוואה שקשורה לבני הזוג שהתגרשו ועולה שאלה מה שייך לשניהם ומה שייך רק לאחד מבני הזוג.

כתיבת נוסח צוואה חדש הוא אפשרי, במידה ואין צוואה אחרת שמבטלת את הצוואה ההדדית או המאוחרת בצורה כזו או אחרת. לשם כך יש לפנות לאנשי מקצוע שמתעסקים בנושא בשביל לוודא שאכן ניתן לקיים את הצוואה כלשונה. חשוב לומר שאם יהיו בעיות במימוש הצוואה, הרי שניתן לפנות לבית המשפט ולדרוש את ביטול הצוואה או התנגדות למימושה בזמן מאוחר יותר.

אם אתם רוצים לדעת עוד על ביטול צוואה הדדית וכן על איתור צו ירושה או צוואה מכל סוג שהוא, אתם מוזמנים לפנות לארגון בדרכי, הארגון שינחה אתכם בכל שלב בתהליך. אתם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל עזרה מצוות מסור שיעמוד לרשותכם בכל עניין ובכל נושא שקשור לתחום זה. 

מוזמנים לקרוא בנוסף:
הסתלקות מירושה

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: