ביטול צו ירושה

צו ירושה, אותו ניתן להכין בעזרתו של עו"ד המתמחה בצוואות וירושות, כדוגמת עורכת הדין ליאת שטיינברג, מתייחס לכל זכויותיהם של היורשים, המוזכרים בעיזבון ואופן חלוקתו ביניהם. צו כזה כולל, במסגרתו, פרטים חשובים הקשורים לפטירתו של המנוח, לרבות מועד ומיקום הפטירה, שמות יורשיו וחלקו של כל אחד מהם בעיזבון שהותיר אחריו. על פי חוק הירושה משנת 1965 (סעיף 72) ניתן לתקן או לבטל את צו הירושה. ביטול צו ירושה יכול להיעשות אך ורק במידה וקיימות טענות כלשהן או עובדות שלא היו בפני בית המשפט או הרשם לענייני ירושה בעת ההחלטה על צו הירושה.

מתי ניתן לבטל צו ירושה?
על מנת לבחון את העניין, באם ניתן לבטל את צו הירושה או לא, מתייחס בית המשפט העליון למספר נקודות חשובות, בעזרתן יוכל לפסוק האם ביטולו של צו הירושה אכן אפשרי. העובדות החדשות המוצגות בפני בית המשפט במסגרת הליך ביטול צו ירושה הן פרמטר מרכזי וחשוב מאד שיכול להשפיע על החלטתו. לא כל עובדה או פרט כלשהו המובא לבית המשפט מביא לביטולו של הצו ועליו להיות משמעותי מאד כדי להשפיע על כך. נקודה נוספת, הנלקחת גם היא בחשבון הוא המועד שבו הוגשה הבקשה לביטול הצו. ביטול צו ירושה אפשרי במידה וישנה סיבה הגיונית לאיחור בהגשת הבקשה לביטול, סיבה שמתקבלת על ידי בית המשפט ומאפשרת את בחינת ביטולו של הצו. חשוב לציין כי בדיקת קיום צו ירושה וההחלטה לפעול למען ביטולו איננו עניין של מה בכך כי אם מקרה חריג. בית המשפט רואה זאת כבקשה חריגה ולכן נדרשת התייחסות מעמיקה וקפדנית מאד כדי לבחון אותה ולהחליט האם לקבלה.

מה עושים כשרוצים לבטל צו ירושה?
ביטול צו ירושה הינו הליך לא פשוט הדורש מבית המשפט התייחסות למספר נקודות חשובות לצורך קבלת ההחלטה. מסיבה זו חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין מנוסה, הבקיא בתחום הירושות, דיני ירושה ללא צוואה וגם ביטולו של צו ירושה מכל סיבה שהיא. עורך דין זה, שמייצג את הפונה, בוחן את המקרה לעומק ואת כל העובדות החדשות המעידות על הצורך בביטולו של הצו ופועל למען מימוש זכויותיו של הפונה אל מול הגופים השונים, ובעיקר אל מול בית המשפט.

מוזמנים לקרוא בנוסף:
רישום צוואה

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: