בקשה למינוי אפוטרופוס

ישנם מצבים שונים בחיים המצריכים מינוי של אפוטרופוס, שיפעל בשמו ומטעמו של הבוחר בו. הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להיעשות על ידי קטין, שטרם מלאו לו 18, על ידי מי שהוכרז כפסול דין, על ידי בוגר עם צרכים מיוחדים, על ידי קשיש או על ידי מאושפז בבית החולים שאיננו מסוגל להביע את דעתו או לקבל החלטות הקשורות למצבו הרפואי. בקשה למינוי אפוטרופוס נעשית בעזרת קרוב משפחתו, הוריו או נציג מטעמו והיא כוללת פנייה לבית המשפט לענייני משפחתה, הדן בעניינים שכאלה. כמו"כ אפשרי להגיש בקשה ע"י עורכת דין ליאת שטיינברג חרלמפ.

מהו חוק החולה הנוטה למות?
חוק החולה הנוטה למות, שנקבע בשנת 2005, נועד להסדיר את כל הטיפול הרפואי בחולה שמצבו סופני מתוך רצון לספק לו את איכות החיים הטובה ביותר האפשרית במצבו ומתוך מתן ערך רב לקדושת החיים. במסגרת החוק רשאי החולה הנוטה למות לדרוש טיפול, להימנע מטיפול או להפסיק את הטיפול שניתן לו ועל הצוות הרפואי שמולו לבצע זאת בהתאם להחלטתו ורצונותיו ומבלי להתייחס לגורמים אחרים או שיקולים שונים, שאינם קשורים בחולה עצמו. החוק לוקח בחשבון שלושה מצבים רפואיים שונים: חולה שנותרו לו יותר משישה חודשים לחיות, חולה שנקבע כי לא יחיה יותר משישה חודשים וחולה שההערכה היא כי לא יחיה יותר משבועיים. 

מינוי של אפוטרופוס לצורך מימוש זכויותיו של החולה
על פי חוק זה יכול כל אדם, ובעודו בקו הבריאות, למנות אפוטרופוס מטעמו שיפעל למען מימוש זכויותיו ברגע האמת ובמקרה שבו הוא עצמו איננו יכול לעשות זאת. במקרה כזה, בקשה למינוי אפוטרופוס היא הכרחית, על מנת לאפשר לנציג לפעול בעת הצורך בשמו של החולה. במקרה שבו אדם מגיע למצב שבו הוא איננו יכול לחשוב באופן צלול או לתפקד, ובעיקר גם להחליט האם לקבל את הטיפול המוצא לו או לסרב לו, יכול האפוטרופוס לעשות זאת בשמו (כשמדובר בילדים, עושים זאת ההורים, האפוטרופוסים הרשמיים).

באופן רשמי, המתת חסד בישראל איננה אפשרית על פי החוק, אולם בית המשפט, ומתוך חוק החולה הנוטה למות, מאפשר הימנעות מטיפול מאריך חיים, במידה והחליט על כך החולה מבעוד מועד. הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס ובחינת הסוגיות המשפטיות השונות הקשורות בכך, יכולה להיעשות בעזרת עורכת הדין ליאת שטיינברג, המתמחה בתחום. 

מוזמנים לקרוא בנוסף:
טרנסגנדר בהריון

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: