הסכם יחסי ממון

הסכם יחסי ממון, הנחתם אל מול עורך דין, המתמחה בתחום, כדוגמת עורכת הדין ליאת שטיינברג, נועד לצורך שמירת זכויותיהם של בני הזוג במקרה של פרידה או גירושין. הסכם זה מיועד לא רק לבעלי ממון רב, אלא גם לזוגות בתחילת דרכם עם נכסים מעטים. ההסכם מאפשר חלוקה צודקת והוגנת של הממון שנצבר לאורך השנים ושל זה שהיה ברשות כל אחד מהצדדים, בטרם הכירו והחלו במערכת יחסים זוגית. בזכותו נמנעות מחלוקות, שבמקרים מסוימים יכולות גם להיות קשות מנשוא.

מה כולל במסגרתו הסכם זה?
הסכם יחסי ממון נועד להבטיח את שני בני הזוג. הסכם זה, שמסדיר יחסי ממון בין בני זוג, מתייחס לשני פרמטרים עיקריים: הרכוש שצברו בני הזוג לפני הנישואין או החיים המשותפים והרכוש שצברו החל ממועד הנישואין/החיים המשותפים ואילך. הסכם זה נודע לקבוע האם הרכוש שצברו לפני החיים המשותפים או הנישואין יהיה שייך לשניהם, כלומר יחולק באופן שווה, או שמא אך ורק לאחד הצדדים. למשל, האם הדירה שרכשה האישה לפני הנישואין תישאר כולה לרשותה, או שמא מחצית ממנה יועבר לבן זוגה? הסכם זה גובר על חוק יחסי ממון בין בני זוג, הדן בסוגיות הקשורות לכך ובוחן את המצבים האפשריים בהתאם לממון הקיים והוא זה הקובע את חלוקת הממון בין השניים.

חשיבותו של ההסכם?
ישנה חשיבות רבה מאד לעריכת הסכם יחסי ממון, שכן זהו ההסכם היחיד התקף מבחינה חוקית וזה הגובר מבחינת התייחסותו בכל הקשור לאופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה או גירושין. מי שאיננו מסכים לרוחו הכללית של החוק, שכן הוא איננו נותן לו מענה מלא, מומלץ לו לחתום על הסכם כזה כדי לאפשר הגנה מרבית על זכויותיהם של בני הזוג ובעיקר מתוך הרצון להימנע מגירושין מכוערים (שפעמים רבות הופכים לכאלה בשל חלוקה לא הוגנת, על דעת אחד הצדדים, של הממון הקיים). כך או כך, סיוע של עו"ד המתמחה בכך ומכיר את כל הסוגיות הקשורות בהסכמים שכאלה היא הדרך הנכונה לפעול ולהכין הסכם יחסי ממון שניתן יהיה לממש ברגע האמת. 

מוזמנים לקרוא בנוסף:
בקשה למינוי אפוטרופוס

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: