חוקי ירושה

חוקי ירושה, כפי שבאים לידי ביטוי בדיני הירושה, מסדירים את כל ענייני הירושה וחלוקת עזבונו של הנפטר, בין אם הותיר אחריו צוואה ובין אם לאו. חוקים אלה נועדו למנוע סכסוכים עתידיים בין היורשים, או בין אלה הרואים עצמם כיורשים, ולאפשר מימוש רצונותיו המלאים של הנפטר. במסגרת חוקי הירושה דנים במספר נקודות: מי הם היורשים, מיסוי מס במידה ונדרש כזה, ניהול העיזבון, פסילת צוואה ונקודות נוספות, הלוקחות בכך חלק.

כיצד מתייחסים חוקי הירושה לירושה
על פי חוקי ירושה, זכאי בן הזוג (שהיה כזה במועד פטירתו של המנוח) לקבל מחצית מעיזבונו של הנפטר, ולמחצית השנייה זכאים ילדיו, באופן שווה. הדבר נכון אך ורק במקרים בהם לא הותיר אחריו הנפטר צוואה, המתייחסת לחלוקת רכושו. לאחר מקרה הפטירה, יש להגיש בקשה למתן צו ירושה. במידה ולא קיימת צוואה או במידה והצוואה שנכתבה איננה בתוקף, יש לפעול בהתאם לחוקי הירושה. כדי לאפשר את חלוקת עזבונו של הנפטר בין יורשיו, יש להכריז תחילה מי הם היורשים. במידה וזהותם אינה ידועה, מועבר הטיפול בכך לבית המשפט למשפחה. בחינת קיום צו ירושה וחלוקתה של הירושה נעשים בפועל על ידי הרשם לענייני ירושה ועל ידי בית המשפט. היורשים מוכרזים על ידיו בהתאם לאחת משתי האפשרויות: בהתאם לצוואה שבה מוזכרים היורשים עצמם או על פי חוקי ירושה, הקובעים מי הם היורשים בהתאם לקשרי המשפחה עם המנוח. לאחר שקבע הרשם מי הם היורשים, מועבר הטיפול לבית המשפט.

מה קורה במקרים של ידועים בציבור
גם לידועים בציבור, בני זוג שאינם נשואים, ישנן זכויות על פי חוקי ירושה. החוק קובע את זכאותם של הידועים בציבור במידה ועמדו בתנאים הבאים: חיו במסגרת משפחתית ובמשק בית משותף ובזמן מותו של המנוח לא היו נשואים לאדם אחר. במידה ושני תנאים אלה מתקיימים, הידוע בציבור זכאי לרשת מחצית מנכסיו של הנפטר בדיוק כפי שהיה קורה אם השניים היו נשואים. בכל מקרה של בחינת ירושה ויורשים על פי החוק, מומלץ להיעזר בעו"ד המתמחה בתחום זה, כדוגמת עורכת הדין ליאת שטיינברג.

מוזמנים לקרוא בנוסף:
הסכם יחסי ממון

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: