חלוקת ירושה היא אחד הרגעים הרגישים ביחסי המשפחה. בני המשפחה עדיין כואבים את לכתו של המנוח, ובתוך האבל צריכים להתמודד עם פתיחת הצוואה שהשאיר אחריו המנוח וחלוקת עזבונו.
 
אולם מה קורה אם המנוח לא השאיר אחריו צוואה, בין אם בגלל שהסתלק מן העולם בפתאומיות, או בין אם לא רצה להשאיר כזו? במקרים אלו חלוקת הירושה תבוצע על פי סדר הירושה הקבוע בדין. יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה בבקשה לקבלת צו ירושה. זהו צו הצהרתי בלבד שמצהיר על הזכות של היורשים לרדת את העיזבון.
 
כדי להוציא צו ירושה יש לפנות אל רשם ירושות, להגיש בקשה, או לפנות אל בית דין רבני שיעשה זאת. כל אחד שיש לו עניין בעיזבון, הן כיורש, הן כמנהל עיזבון וכן כנושה, במקרה שהנפטר חייב כסף - יכול להגיש בקשה לצו ירושה. את הבקשה ניתן להגיש הן באופן פרונטאלי והן באמצעות האינטרנט. יש להגיש בקשה רשומה, תצהיר שמסביר את פשר הבקשה, לשלם אגרה על בקשה למתן צו ירושה, וכן במקרה ויש מי שהסתלק מהירושה, כלומר מוכן שלא לקחת חלק ממנה, עליו להגיש תצהיר מקורי חתום, על מנת שהוא לא ייקח חלק בעניין.
 
אחרי שמגישים בקשה לרשם ירושות, ניתנים 14 ימים למתן התנגדויות לפתיחת צו ירושה. בזמן הזה אפשר להגיש בקשה לתיקון צו ירושה. על פי החוק, כל אדם המעוניין בכך יכול להגיש בקשה לתיקון צו ירושה, על סמך עובדות או טענות שלא היו ידועות לרשם בזמן מתן הצו. אם הרשם נענה לבקשה, תפורסם הודעה על כך ברבים ותישלח הודעה ליורשים על פי דין.
 
סוגיה חשובה בחלוקת ירושה, היא דירה אותה מוריש המנוח ליורשיו. אין כמעט מי שלא חולם על קבלת דירה בירושה, במיוחד עם מחירי הדיור הגבוהים בארץ. חשוב לציין כי קבלת דירה בירושה אינה עסקת מכירת מקרקעין, ולכן אינה חייבת במס מכיוון שבישראל אין מס עיזבון. אולם מהו הדין במקרה שהיורש מעוניין לממש את הנכס ולמכור את הדירה, או שמדובר במספר יורשים שמעוניינים לקבל כסף ולחלוק בו?
 
בחוק הישראלי קיימים כמה פטורים ממס, בהם פטור דירה בירושה. אולם לאור מורכבות העניין וחוסר הידע של רוב היורשים בדיני הירושה, מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום שיוכל לעזור לכם לקבל את הפטורים המתאימים, להפחית את תשלומי המסים ולהגדיל את ערך הירושה. אצלנו בארגון בדרכי ישמחו לעזור לכם, אל תהססו לפנות אלינו במייל או בטלפון ותימנעו מתשלומים מיותרים.
 

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: