סוגיית מימוש צוואה וחלוקת הירושה לאחר פטירתו של אדם היא סוגיה משפטית נפוצה, לעתים רבות גם מורכבת, שמגיעה פעמים רבות להליכים משפטיים ארוכים ומכוערים. המדינה מכירה בזכותו של אדם להוריש את כספו ורכושו לקרוביו ולמכריו, כרצונו ובהתאם לבחירתו החופשית. החוק הישראלי מכיר בארבעה סוגי צוואות, אותן נפרט כעת:
 
צוואה בכתב יד זהו מסמך הכתוב כולו, חתום ומתוארך בכתב יד. מבין סוגי הצוואות זהו סוג שקל במיוחד לעשותו, אך רבים הסיכויים כי אם ינסח את המסמך אדם שאינו בקיא בחוק, יפלו בו שגיאות רבות שיביאו לפסילתו כצוואה.
 
צוואה בעדים הוא מכתב בכתב הנושא תאריך וחתימתו של מוריש העיזבון בחתימתם של שני עדים. זהו הסוג הנפוץ ביותר של צוואה. סוג זה נערך לרוב במשרד עורכי דין, המסייעים בניסוחה הנכון של הצוואה, כמו גם מוודאים כי ניסוחה עונה על הדרישות החוקיות. עורך דין טוב יכול לתת רמת ביטחון גבוהה ללקוחו כי לאחר מותו ייעשה ברכושו כרצונו.
 
צוואה בפני רשות היא אמירה בעל פה בפני אדם מהאנשים המנויים בסעיף 22 לחוק הירושה, כמו שופט, רשם, או נוטריון), לגביה נערך פרוטוקול, ואותו שופט או רשם מאשר כי היא נערכה בפניו. מבין סוגי הצוואות השימוש בסוג זה נדיר.
 
צוואה בעל פה תקפה במקרה שהחולה הינו על ערש דווי ולא מספיק לנסח צוואה לפני מותו. הוא מצווה בעל פה בפני שני עדים הבקיאים בשפתו והם עורכים זכרון דברים. אם החולה נותר בחיים מעל חודש מניסוח הצוואה, פוקע תוקפה ויש לנסח חדשה.
 
כדי להביא למימוש צוואה וחלוקת ירושה כפי שהמוריש התכוון, ללא סטיות, ללא פסילות וללא השפעות של בעלי אינטרסים, יש לרשום צוואה על ידי עורך דין המתמחה בתחום. עורכת הדין ליאת שטיינברג תסייע לכם במלוא הרגישות לערוך רישום נכון של צוואה באופן שימנע סכסוכים או מחלוקות עתידיות, הקשורות אל הצוואה ואל אופן חלוקת הנכסים המופיעים בה. בארגון בדרכי נעזור לרשום צוואה על פי כל הכללים ותוך התייחסות לכל הסוגיות המשפטיות הרלוונטיות לכך וצרכיו של הלקוח. הרישום נעשה מול הרשם לענייני ירושה והוא מבטיח כי כל הכתוב בצוואה ישקף את רצונותיו של הכותב תוך שמירת זכויותיהם של יורשיו.

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: