הסכם "שומר גוף" הינו סימן מסחר רשום ברשם הפטנטים מס' 269807*

מטרת ההסכם היא לאפשר לאדם, כאשר הוא צלול לחלוטין בדעתו ובעל יכולת מובהקת להביע את רצונותיו, לבחור מי יהיה האפוטרופוס שלו אם חס וחלילה יזדקק לכזה.
במילים אחרות מי יהיה "שומר הגוף" שלו. 
עבודתה של עוה"ד ליאת שטיינברג - חרלמפ, המתמחה בתחום זכויות אדם, הוביל אותה למקרים בהם העדר קיומו של הסכם כזה גרם עוגמת נפש וכאב רב.

כך לדוגמא: 
י' היה אזרח ישראלי ולו  3 ילדים. 
לימים - התאהב ב-א' ולאור זאת התגרש מאם ילדיו והתחתן  עם א' - אהובתו החדשה.
לאורך הליך הגירושין ניסו ילדיו הבגירים לשכנעו לשוב לאימם ולעזוב את א' אך ללא הצלחה. 
י' ו-א' חיו באושר ואהבה כ- 4 שנים כבעל ואישה. 
בערב שגרתי בדירתם חש י' לא טוב. החום עלה ... הגוף כאב ... על פניו הכול נראה סטנדרטי (וירוס או כל דבר שגרתי שקורה פעמים רבות ). 
כשראתה האישה שהמצב לא משתפר פנתה עימו לבית החולים שם התגלה סרטן אלים בראשו.
כשבועיים בלבד מיום גילוי המחלה השתבשה לחלוטין יכולת השיפוט של י' עד כדי היעדר יכולת לקבל החלטה על גופו או על המשך הטיפול בו ולכן נדרש מינוי אפוטרופוס על גופו. 
אשתו של י' ביקשה להתחיל טיפול חדשני אשר הומלץ לה ע"י פרופסורית בתחום סרטן הראש ואשר היה ידוע כי בטיפולים אלה תהיה אי נוחות וסבל אך יהא בהם לתת ל-י' עוד מספר שנים לחיות.
ילדיו של י' מאשתו הראשונה סירבו לטיפול. מבחינתם, נגזר דינו של אביהם ואין טעם שיסבול בטיפולים כך שהתנגדו לטיפול.
לאור המחלוקת בין ילדיו של י' לבין אשתו דרשו הרופאים שבימ"ש יכריע ויקבע מי האפוטרופוס של י'. האם הילדים או אשתו ??
המחלוקת בין אשתו הנוכחית של י' לילדיו מהאישה הראשונה הגיעה באופן בלתי נמנע לבית המשפט ועד שהוכרע העניין נמנע מ-י' לקבל את הטיפול הרפואי. 
בסופו של יום, לאחר כחודשיים, מינה בימ"ש את אשתו כאפוטרופוס אך יום לאחר המינוי י' נפטר שכן משך כל הזמן שההליך היה בבימ"ש הוא לא קיבל כל טיפול רפואי. 


זהו מקרה אחד מיני רבים בהם היה ניתן למנוע ולהימנע מעוגמת נפש ואף אובדן חיים אם היה קיים הסכם "שומר גוף".
לביהמ"ש לא הייתה מחלוקת או סיבה להסס למנות את מי ש- י' היה בוחר שכן זהו רצונו.
ממקרה זה וממקרים נוספים אליהם נחשפה עוה"ד ליאת שטיינברג –חרלמפ לאורך השנים במסגרת עבודתה, יזמה את הסכם "שומר גוף", שמונע מבעוד מועד מחלוקות הרסניות ועוגמת נפש רבה לכל הצדדים המעורבים.
בתחילת הדרך בית המשפט לא אישר את ההסכם שכן אין מדובר בסעד שצריך אלא משהו עתידי וכביכול מדובר בסעד תיאורטי שבתי המשפט אינם נוהגים לתת. 
על נוסח ההסכם שבית משפט אישר והכיר כהסכם הצהרתי רשמה עוה"ד סימן מסחר כאמור. 

לכן, יש לעו"ד ליאת שטיינברג –חרלמפ כיום את הבלעדיות לעשות שימוש בנוסח שאושר ע"י בית המשפט ובכך באה לידי ביטוי הייחודיות שלה בתחום זה מעורכי דין אחרים שאין בידם את הניסיון והדרך שעברה עד גיבוש הסכם מאושר. 

עלות ההסכם הינה סמלית מתוך רצון וכוונה לקדם את המודעות לנושא מרצון להבטיח שכל אדם שחפץ בכך יוכל לעגן את רצונותיו ובחירותיו, למקרה שבו לא יוכל חס וחלילה להביעם בכוחות עצמו.
בכוונת עוה"ד לפעול גם מול חברי כנסת מסיעות שונות על מנת לקדם חקיקה בעניין.
נאחל לכולנו בריאות ואושר ויכולת תמידית להשמיע את דעותינו ולהביע את רצונותינו.
 

הסכם "שומר גוף"

הסכם "שומר גוף"

הינו סימן מסחר רשום.

צור קשר: